Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gymnasieleverna genomförde sitt val

Klass SA2E, som läser vid samhällsprogrammet med internationell profil, var väl förberedda inför skolvalet som ägde rum vid kvarteret Hackspetten, Luleå gymnasieskola.

Det är inte obligatoriskt att delta vid skolvalet, initiativet att delta kom från elevrådets ordförande och det är den internationella klassen som organiserat och genomfört skolvalet.

Mats Johansen, lärare i samhällskunskap tycker det är bra att initiativet att ordna skolval kommer från eleverna själva.

Mats Johansen, lärare i samhällskunskap

Mats Johansen, lärare i samhällskunskap

- Det är viktigt att det är eleverna som är drivande i skolvalet, demokrati bygger på ett engagemang. När eleverna om några år får rösta på riktigt ska de känna sig trygga i hur ett val går till då blir tröskeln mindre att gå och rösta.

Inför skolvalet har eleverna fått arbeta mer fördjupat med demokrati och politik. Gruppvis har de bland annat fått presenta de olika partierna och vad de står för. Klass SA2E var även värdar vid själva skolvalet vilket har inneburit en del praktiska förberedelser på plats vid själva vallokalen.

Elias Sundberg, ordförande vid elevrådet.

Elias Sundberg, ordförande vid elevrådet.

- Vi fanns på plats vid vallokalen hela valdagen för att se till att allt fungerar som det ska göra, tanken är att känslan ska vara precis som vid ett riktigt val, säger Elias Sundberg, ordförande vid elevrådet.

Eleverna hade möjlighet att klassvis gå och rösta i skolvalet. Totalt var det 818 elever som fick rösta i kvarteret Hackspettens skolval.

Det var 595 elever som röstade och såhär valde de att lägga sin röst:

Socialdemokraterna, 151 röster, 25,38 procent
Moderaterna, 122 röster, 20,5 procent
Centerpartiet, 83 röster, 13,9 procent
Vänsterpartiet, 63 röster, 10,59 procent
Sverigedemokraterna, 48 röster, 8,1 procent
Miljöpartiet, 40 röster, 6,7 procent
Liberalerna, 22 röster, 3,7 procent
Feministiskt initiativ, 20 röster, 3,36 procent
Kristdemokraterna, 13 röster, 2,2 procent
Blankt, 31 röster, 5,21 procent
Ogiltig, 2 röster, 0,34 procent