Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tillhör ert barn i förskola eller förskoleklass en nationell minoritet?

Alla förskolor och skolor har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken som är finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska.

Om du har barn i förskola eller förskoleklass, fråga personalen hur de arbetar med att lyfta ditt barns språk och om de har språkkunnig personal.

Om språkkunnig personal inte finns erbjuds en timmes modersmålsstöd i veckan från Flerspråkscentrum. För att få modersmålsstöd, prata med personalen på din förskola eller förskoleklass.

Luleå är en förvaltningskommun för finska, samiska och meänkieli. I och med det så öppnar vi upp tvåspråkiga förskolor från och med hösten 2019.

Mer information om nationella minoritetsspråk finns att läsa om på: www.lulea.se/flersprakscentrum

Mer information om processen med att öppna tvåspråkig förskola i förvaltningsspråk finns att läsa om på: Tvåspråkiga förskolor