Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Information gällande politiska partiers besök i gymnasiebyn

Endast politiska partier och dess ungdomsförbund som är representerade i Luleå kommun, Region Norrbotten, Sveriges riksdag eller EU-parlamentet får tillträde till Luleå Gymnasieby för att informera om sin politik.

Förfrågan om att få besöka Luleå gymnasieskola för att informera om sin politik ska ske i god tid innan besöket. Informationen får ske på allmänna ytor inom gymnasiebyn. Partier som hör av sig med förfrågan att få besöka skolans olika kvarter anvisas - efter rektorsbeslut – en plats där information får ske. 

Politisk information i undervisningen
När det gäller politisk information kopplad direkt till undervisning, exempelvis besök i klasser eller valdebatter, är det rektor tillsammans med undervisande personal inom sin skolenhet som beslutar om det och sätter formerna.

Frågor om denna typ av politisk opinionsbildning hänvisas alltid till rektor. Samma sak gäller om förfrågan gäller att få tillträde till personalrum för att föra dialog med personal.

Vem tar hand om förfrågningar?
Om förfrågan gäller tillgång till gymnasiets lokaler generellt hänvisas i första hand till central skolhandläggare för gymnasieskolan.

Gäller förfrågan ett önskemål om att besöka ett specifikt kvarter i gymnasiebyn hänvisas direkt till administratör/skolhandläggare vid aktuellt kvarter.

Kontakta kommunens Kundcenter, 0920 - 45 30 00.

Politisk information i skolan-Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster