Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun stödköper svenskt kött

Torkan i Sverige skapar stora problem för jordbruket och slår hårt mot jordbruksföretagen. En del tvingas nödslakta sina djur på grund av att man inte får fram tillräckligt med foder. För att stödja det svenska jordbruket och våra bönder kommer Luleå kommun att väsentligt öka inköpen av svenskt kött till skolmaten.

Luleå kommun kommer att tillskjuta medel till barn- och utbildningsförvaltningens måltidsverksamhet. Uppskattningsvis rör det sig om några miljoner kronor.

­– Vi som kommun vill göra vad vi kan för att stötta våra bönder och undvika att det blir överkapacitet hos slakterierna så att bra mat måste kasseras. Det här ligger också i linje med våra ambitioner att öka andelen närproducerat i skolmaten, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Kommunens inköpskontor kommer tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen att hantera det praktiska i dialog med leverantörerna.

– Det avtalet vi nu har med leverantören sträcker sig till november 2019 och inför arbetet med nästa upphandling kommer även då målet vara att prioritera svenskt kött, säger Niklas Nordström.

Kontaktperson: Niklas Nordström, kommunalråd, 070-497 36 62