Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Delprojekten Behålla äldre lärare i förskolan och i grundskolan uppmärksammas av forskningsprojekt

Delprojekten Behålla äldre lärare i förskolan och grundskolan i barn- och utbildningsförvaltningens satsning Skolpaketet har fångat ett forskningsprojekts intresse. IVL Svenska miljöinstitutet undersöker hur man kan skapa ett hållbart arbetsliv för äldre och vill nu titta närmare på arbetet som görs för att behålla äldre lärare samt minska stressen i förskolan och grundskolan.

–Det känns jätteroligt att de vill titta närmare på vårt arbete, säger Eva-May Hedenström, projektledare för delprojektet Behålla äldre förskollärare och barnskötare i förskolan. Det pågår många intressanta och framgångsrika pilotprojekt på flera av Luleå kommuns förskolor. Det har bland annat varit att förändra organisationen men också att erbjuda hälsoundersökning och anordna stressreducerande aktiviteter som yoga för personalen.

Även i grundskolan pågår flera pilotprojekt som har samma syfte. Där har man främst använt medlen från projekten till att införa nya befattningar såsom socialpedagog och lärarassistent samt införa mentorskap som ska avlasta lärarna.

Under hösten kommer representanter från forskningsprojektet intervjua nyckelpersoner som förskolechef/rektor, äldre medarbetare och skyddsombud på arbetsplatser där arbete inom delprojekten pågår.