Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sommarskola i grundskolan och gymnasieskolan 2018

Under vecka 25-26 anordnas sommarskola i grundskolan och gymnasiet. Här hittar du mer information om bland annat plats för sommarskola, skoltider och kontakt.

Sommarlovsskola grundskolan (v. 25-26)

Lovskolan i grundskolan är för elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att under årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Samt för elever som har gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett sådant program.

Lovskola för grundskolans åk 7-9 anordnas 18 - 29 juni (lov 22 juni midsommarafton) i Residensskolan. Upprop 18 juni kl. 09.00 Residensskolan.

Om du har frågor som gäller Sommarlovskola grundskolan så kan du vända dig till:
Jan Vinroth, rektor jan.vinroth@skol.lulea.se

Sommarskola gymnasiet (v. 25-26)

Anordnas av Luleå gymnasieskola för gymnasiets obehöriga elever på Introduktionsprogrammet Språkintroduktion. Sommarskolan pågår vecka 25-26, den 18 - 29 juni.

Undervisningen är i Språklådan, som är finns mellan kvarteret Hackspetten och kvarteret Lärkan, i Luleå gymnasieby.

Måndag den 18 juni är skoltiden kl. 12-15.30 och övriga dagar är skoltiderna kl. 8.30-12.30. Ingen lunch serveras. Frånvaro meddelas till rektor.

Pedagoger, studiehandledare och ansvarig rektor kommer att finnas på plats.

Ansvarig rektor för Sommarskola gymnasiet:
Ewa Lundström

Om du har frågor som gäller Sommarskola gymnasiet så kan du vända dig till:
Ewa Lundström, rektor ewa.lundstrom@skol.lulea.se
Jessica Karlström, enhetschef jessica.karlstrom@skol.lulea.se