Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En dag för ökad kunskap i HBTQ-frågor

Under 2018 erbjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor en gratis utbildning om HBTQ-frågor för de som arbetar inom grundskolan åk 7-9 och gymnasieskolan. Under måndagen hölls utbildningen för personal inom Luleå gymnasieskola samt Luleå Praktiska gymnasiet och NTI.

–Initiativet till utbildningen för alla medarbetare kom från byarådet (gymnasieskolans samlade elevråd) och vi tyckte det lät som en bra idé. Det är viktigt att alla medarbetare och elever i Luleå Gymnasieskola har kunskap om HBTQ-frågor och den här utbildningen är ju ett jättebra sätt att öka kunskapen och förståelsen, säger Camilla Millgård, enhetschef kvarteret Hackspetten och medarrangör.

Utbildningsdagen inleddes med en föreläsning i sessionssalen som all gymnasiepersonal var inbjuden till för att få höra Malte Sundberg från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor föreläsa om bland annat grundläggande begrepp, unga HBTQ-personers hälsa och livsvillkor och HBTQ-perspektiv i skolans undervisning.

Under eftermiddagen hölls även en workshop där utvalda personer från skolorna, till exempel likabehandlingsgrupp, var inbjudna. De fick fortsätta arbetet genom att bland annat få hjälp med att identifiera relevanta åtgärder för ett förstärkt HBTQ-perspektiv i skolans undervisning och likabehandlingsarbete.

–Vi kommer fortsätta arbetet med att sprida kunskapen om HBTQ-frågor vidare i de olika kvarteren och deltagarna får praktiskt använda de kunskaper de fått från utbildningsdagen i praktiken, avslutar Camilla Millgård.