Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Information om händelsen vid Mandaskolan

Under rasten idag och igår har elever på Mandaskolan funnit skarpladdad ammunition i skogen i anslutning till skolan/skolgården. Personal har kontaktat polis som omhändertagit ammunitionen. För närvarande har polisen avbrutit genomsökningen och bedömer att allmänheten kan röra sig på skolgården och i omgivningen.

Ordinarie skoldag är nu avslutad och verksamheten är efter skoldagens slut förlagd till fritids. Alla barn får givetvis stanna kvar på skolan tills att föräldrar kan ta över tillsynsansvaret för sina barn, det finns personal kvar på skolan till kl 17. Om barn själva åker hem så uppmanas de att åka ”övre vägen” och inte nere vid skogen.

Polisens önskar att såväl skolan som vårdnadshavare pratar med sina barn om att de direkt berättar för någon vuxen om de hittar farliga föremål och inte tar i dessa själv. Om någon förälder tagit emot någon ammunition av sina barn i samband det detta önskar vi att ni snarast kontaktar skolan.

Mer information till samtliga vårdnadshavare ges via edWise. All mediakontakt hänvisas till polisen.