Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Äventyrspedagogik stärker kamratskapet och vi-känslan

Portalen in till alla de spännande äventyren.....

Vintergatans och Brisens förskolor satsar, med stöd från Skolpaketet, på en rad aktiviteter för att behålla äldre förskollärare och barnskötare längre i yrket, minska sjuktalet och reducera stressen. En viktig faktor är att förändra organisationen på förskolorna. Äventyrspedagogik är ett exempel.

Genom att se över organisationen och förändra strukturen ökar vi-känslan och gemenskapen på förskolan.

– Alla behöver inte göra allt, vi ska i stället i högre utsträckning än tidigare använda oss av varandras erfarenheter och kompetenser, säger förskolechef Gabriella Törngren. Exempelvis handleder och stöttar våra äldre förskollärare och barnskötare sina yngre kollegor, bland annat när det gäller barn med särskilda behov. Våra yngre medarbetare har kompetenser inom andra områden, som vi ska använda på bästa sätt för att komma alla på förskolan till del.

Äventyrspedagogik för ökat kamratskap och bra samverkan

Äventyrspedagogik är en av aktiviteterna som startat inom ramen för Skolpaketet. Joanna Eliasson och Marie Salander, båda yngre förskollärare på Vintergatans förskola, har gått grundkurs i Äventyrspedagogik på Luleå tekniska universitet. Under hösten 2017 har förskolans 4- och 5-åringar deltagit i Äventyrspedagogik en förmiddag i veckan.

I kamratbanan krävs samarbete

– Det är toppenbra att vi båda har gått utbildningen eftersom vi då kan hjälpas åt med både planering och genomförande, förklarar Joanna. Äventyrspedagogiken består av två delar; samarbetsbaserat lärande och upplevelsebaserat lärande. Vi arbetar dels med samarbetsövningar med hjälp av ”kamratbanor” och ”kamratövningar”, dels med upplevelsebaserat lärande, till exempel sagoäventyr i skogen.

Från och med i vår är det fokus på 5-åringarna. Samtliga 5-åringar på förskolan deltar i äventyrspedagogiken.

– Vi har bestämt oss för att satsa på att stärka kamratskapet och vi-känslan för de barn som till hösten ska bli elever i förskoleklass, säger Marie Salander. Vi vill att de ska ha byggt upp ett bra kamratskap och känna sig trygga med varandra när det lämnar förskolan och går vidare in i skolan.

Förskolechef Gabriella Törngren har också märkt av att personalen påverkats positivt. av att samarbetet och kamratskapet stärkts.

Förskollärare Joanna Elisasson, förskolechef Gabriella Törngren och förskollärare Marie Salander

 – Jag tycker att samarbetet och vi-känslan på förskolan har vuxit, nu har vi blivit en ”hel” förskola. Hela huset arbetar tillsammans – barnen, men också vi vuxna, inser hur viktigt det är att alla hjälps åt. Bra samarbete mellan barnen gör att också arbetet bland de vuxna på förskolan fungerar bra.

"Snälla" och "Surkart" hjälper också till

Förutom Joanna och Marie träffar barnen också ibland Snälla och Surkart, som hjälper till att dramatisera olika känslor och situationer där kravet på samverkan och kamratskap blir särskilt tydligt.

I december, strax före jul, fick barnen en svår utmaning – att i ett sagoäventyr hjälpa tomtemor som tappat minnet. Tänk, hon kunde alls inte komma ihåg koden till skrinet där hon låst in receptet på julgodiset! Till all lycka klurade barnen, genom ett fint samarbete, ut alla ledtrådar och kunde rädda tomtemors julgodis.

Tillsammans kan vi - om vi alla hjälps åt!