Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Björx första vecka i stan

Björkskataskolan tvingades stänga efter en anlagd brand. Nu en vecka efter inflyttningen i f d Vattenfalls lokaler har Björkskataskolans elever och personal hittat ett lugn och verksamheten har börjat återgå till normala rutiner. Skolrestaurangen serverar varm mat och eleverna har både klassrum och möbler.

Rektor Elisabeth Landström, läraren Annh Ericsson och eleven Lovisa Ek-Staderius har satt sig ner en stund och reflekterar över den uppkomna situationen och hur den ofrivilliga skolflytten påverkar skolans verksamhet.

Lovisa Ek-Staderius, rektor Elisabeth Landström och läraren Annh Ericsson

Den här dagen är nätverket fortfarande inte helt stabilt och kopieringsutrustning saknas. Men rektor, personal och elever är överens om att det har gått bättre än förväntat.

– Eftersom jag bor på Björkskatan har jag tidigare kunnat promenera till skolan, nu får vi åka buss in till stan, men det fungerar bra, tycker Lovisa. Det jag var lite ängslig för innan var att vår klass kanske skulle behöva delas upp eftersom det inte fanns tillräckligt med klassrum, men det har löst sig. Det känns bra att vi får vara tillsammans och ha våra ”ordinarie” lärare.

På Björkskataskolan hade lärarna ”hemklassrum” och eleverna gick mellan. I de här lokalerna fungerar inte det då det inte finns tillräckligt många lokaler och inte heller är storleksmässigt anpassade. Istället har eleverna fått ”hemklassrum”, vilket Lovisa tycker är bra.

– Vi är en liten klass, bara ett femtontal elever, men vår lärare Annh Ericsson har gjort iordning vårt pyttelilla hemklassrum så mysigt med tavlor, tavellister och blommor, det uppskattar vi verkligen.

Både rektor Elisabeth och läraren Annh upplever att eleverna och personalen har klarat omställningen bra, utmaningarna stärker sammanhållningen och stämningen är överlag positiv.

– Det har faktiskt öppnats nya möjligheter, då vi har varit tvungna att bli lite ”påhittiga”, säger Annh Ericsson. Jag har till exempel tagit med mig mina elever och besökt Kulturens Hus och muséet, sådant som tidigare varit lite krångligare att boka in i undervisningen. Nu klarade vi av besöken enkelt med en kort gemensam promenad.

De estetiska ämnenas praktiska delar är svårast att kunna genomföra.

– Av förklarliga skäl har vi inte möjlighet att arbeta praktiskt i slöjd och hemkunskap då man måste ha tillgång till specialsalar med utrustning, säger rektor Elisabeth. Just nu får eleverna därför arbeta teoretiskt men följer ändå kursplanens moment. Bild och idrott har vi löst bättre och mycket av verksamheten sker utomhus med visst ”omtänk” i planeringen. Vissa tider för idrott har vi fått låna lokal i LEA (Luleå Energi Arena) vilket är mycket bra. Musikinstrumenten blev kvar på Björkskataskolan och de har vi inte kunnat komma åt än, men vi har nu fått låna instrument från Bergsskolan så vi klarar skolavslutningen.

– Extratråkigt är att vi i årskurs nio hela året arbetat med att tillverka lerfigurer, nu vet vi inte vad som händer med dem, berättar Lovisa. Vår bildlärare Per har lovat att han ska försöka få dem ”evakuerade” innan skolavslutningen.

Lovisa går i årskurs 9 och ska precis som alla andra elever i årskurs 9 göra nationella prov. Det har också gått att lösa. Skolverket beviljade skolan, under rådande omständigheter, att förra veckans nationella prov i matematik fick genomföras tisdag och onsdag istället för måndag och onsdag.

– Med tanke på att vi är en högstadieskola känner jag att det viktiga nu är att vi fokuserar på att klara av undervisningen, det är prio ett, säger rektor Elisabeth. Inte minst viktigt eftersom vi ska lotsa våra niondeklassare vidare in i gymnasieskolan till hösten.

Under nästa vecka på tisdag den 22 maj kommer föräldrarna att få gå rundvandring i de nya lokalerna, berättar rektor Elisabeth. De blivande sjundeklassarna från Björkskataskolans upptagningsområde kommer på besök till den tillfälliga Björkskataskolan den 31 maj för att träffa sina nya mentorer. Vi håller även på att planera för ett föräldramöte för blivande föräldrar för kommande år 7 innan sommarlovet.

– Jag vill skicka med ett tack till personalen och eleverna som verkligen har gjort sitt bästa för att vi ska få till en fungerande skola, säger rektor Elisabeth. Jag vill även passa på att tacka för allt stöd vi fått från andra skolor och från förvaltningen. Nu väntar vi bara på en stabil nätuppkoppling och våra kopiatorer – sen klarar vi oss fram till skolavslutningen.