Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Grundskolan satsar på digitalisering med stöd av Skolpaketet

Arbetet med att digitalisera grundskolan har fått ökad fart i och med finansiering via Skolpaketet, digitalt skolbibliotek, programmeringsutbildning för förstelärarna och en LETT-mässa i januari 2019.

Det händer en hel del i grundskolan när det gäller digitalisering, det här är bara några av de insatser som pågår, säger Agneta Hedenström, digital utvecklare för grundskolan.

Programmeringsutbildning för förstelärare

Under våren har Luleå kommuns förstelärare i matematik träffats för att lära sig programmering.

– Bakgrunden till utbildningen är den reviderade läroplanen för grundskolan, säger Agneta Hedenström. Utbildningen har gått från att programmera utan verktyg till att prova på textbaserad programmering. Nu återstår endast två av totalt tolv utbildningstillfällen.

Förstelärarnas uppdrag till hösten blir att utbilda kollegorna ute i de olika skolområdena. Målet är att på detta sätt utbilda och stödja grundskolans samtliga matematiklärare med grundläggande kunskaper i programmering.

Totalt har 27 förstelärare deltagit, fyra av deltagarna kommer från Bodens kommun.

– Min känsla är att samtliga deltagare känner sig nöjda med utbildningen och ser fram emot att dela med sig av sin nyvunna kompetens, säger Agneta.

Digitala läromedel och digitalt skolbibliotek

Några av de största läromedelsföretagen har varit inbjudna för att visa upp sina digitala läromedel och de som deltagit vid visningarna har tittat på hur interaktiva läromedlen är och dessutom värderat dem ur ett tillgänglighetsperspektiv.

– Vi har också kommit en bra bit på väg mot att införa ett digitalt skolbibliotek, där det kommer att finnas både skönlitteratur och facklitteratur, som alla elever kan nå från sina egna skoldatorer, berättar Agneta.

Office 365 blir lärandeverktyg

För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en plan för att göra Office 365 till ett arbets- och lärandeverktyg. I den kommunövergripande arbetsgruppen ingår från kommunens IT-kontor, Karin Lindholm och från barn- och utbildningsförvaltningen, Catarina Essberg och Agneta Hedenström.

– Målbilden är att ALLT ska finnas tillgängligt via lärarnas digitala arbetsplats, förklarar Agneta. Till exempel elevernas scheman, digitala läromedel, verktyg för frånvarorapportering, betyg och bedömning. Under hösten kommer vi att starta upp ett par pilotskolor, i olika delar av kommunen, för att testa hur det digitala ekosystemet kommer att fungera.

LETT-mässan 8 januari startskottet för det digitala ekosystemet

Redan nu är datum för kommande LETT-mässa spikat, mässan kommer att anordnas den 8 januari 2019.

– I dagsläget är det klart att grundskolan och gymnasiet medverkar, säger Agneta. Då kommer vi också att lansera det digitala ekosystemet, det känns jättespännande