Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Verksamheten vid Strandens förskola flyttar till ersättningslokaler

På grund av branden i Strandens förskola finns från och med måndag 14 maj ersättningslokaler för verksamheten. Tre avdelningar kommer att flytta in i före detta Seminariets förskola på Östermalm och en avdelning flyttar in i Porsökskolans lokal Bläckfisken.

Avdelningarna Segelbåten, Ankaret och Snäckan kommer att flytta in på Seminariets förskola. Avdelningen Ekan flyttar in i Bläckfisken. Verksamheten kommer under helgen att iordningsställa lokalerna och barnen kommer fortsatt att finnas i sina ordinarie avdelningar.

Vårdnadshavare kan till klockan 17 idag onsdag 9 maj samt fredag 11 maj nå avdelningarna via respektive telefonnummer. Under torsdagen kommer förskolechef Stefan Thörnlund, telefon 0920-45 72 84, att finnas tillgänglig om behov finns. 

Avdelningarnas telefonnummer:
Ankaret 0920-45 47 57
Snäckan 0920-45 48 37
Ekan 0920-45 47 36
Segelbåten 0920-45 38 82

Personliga tillhörigheter
I dagsläget är det inte möjligt att gå in i lokalerna för att hämta barnens personliga tillhörigheter. Efter besiktning av lokalerna vet vi mer om när tillhörigheter kan hämtas. Information kommer via förskolan under nästa vecka. Personalen arbetar med att nå ut med information till samtliga vårdnadshavare. Vårdnadshavarna ombeds ta del av förskolans blogg där information löpande kommer att läggas.