Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Arbete med att hitta nya lokaler för Björkskataskolans elever pågår

Det pågår ett intensivt arbete med att hitta ersättningslokaler efter branden på Björkskataskolan. Luleå kommun tittar på olika lokalalternativ.

– Målsättningen är att hitta en lokal där alla ryms, säger skolchef Maarit Enbuske. Om det inte är möjligt kommer vi behöva dela upp elever och personal men ambitionen är att hålla ihop hela verksamheten.

På måndag ska skolverksamheten vara igång igen. Så fort ny lokal är bestämd kommer information att gå ut till vårdnadshavare och elever via edWise. Informationsmöte för vårdnadshavare planeras.

Det är ännu för tidigt att säga när Björkskataskolan kan öppnas igen. Utredning pågår.