Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Björkskataskolan stänger för resten av terminen

Vid eftermiddagens presskonferens meddelades att Björkskataskolan på grund av kraftiga brand- och rökskador kommer att stängas för verksamhet under resten av vårterminen.

– Skolan stängs under resten av terminen på grund av skadorna och den sanering som väntar, säger Fredrik Thyselius, tf fastighetschef på Stadbyggnadsförvaltningen. De 300 högstadieeleverna och personalen kommer från och med nästa måndag därför behöva inrymmas i andra lokaler.

Brand utbröt i Björkskataskolan under i natten till måndagen. Räddningstjänsten lyckades begränsa de direkta brandskadorna. Personal från stadsbyggnadsförvaltningen och representanter från försäkringsbolaget har vid inspektion under dagen konstaterat att stora delar av skolan är oanvändbar på grund av de brand- och rökskador som uppstått.