Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Firande av vision och öppet samråd om väsentligt tvåspråkiga förskolor

Nils-Bertil Heikka, metodutvecklare (översatte på samiska), skolchef Maarit Enbuske (översatte på svenska och finska) och Anna-Maria Mikko, modersmålslärare (översatte på meänkieli

I onsdags fanns representanter från intresseföreningar, tjänstepersoner och andra intresserade på plats i Sessionssalen för att fira barn- och utbildningsförvaltningens vision för arbetet med och för nationella minoriteter i skolan i Luleå. Firandet hölls i samband med ett öppet samråd där alla intresserade bjudits in.

Den nyligt framtagna visionen firades med tårta.

Mötet hade också till syfte att fortsätta samtalet om Luleå kommun som förvaltningsområde och väsentligt tvåspråkiga förskolor i förvaltningsspråken meänkieli, samiska och finska.

Det hela inleddes av skolchef Maarit Enbuske (finska) som tillsammans med Nils-Bertil Heikka, metodutvecklare (samiska) och Anna-Maria Mikko, modersmålslärare (meänkieli) översatte Maarits tal.

På plats fanns en panel som bestod av Katarina Ek, förskolechef, Annica Backman, verksamhetschef förskolan, Leena Huss, professor, Carina Sammeli, barn- och utbildningsförvaltningens ordförande, Maarit Enbuske, skolchef och Anne-Mari Angeria, samordnare.

Panelen, från vänster: Katarina Ek, förskolechef, Annica Backman, verksamhetschef förskolan, Leena Huss, professor, Carina Sammeli, barn- och utbildningsförvaltningens ordförande, Maarit Enbuske, skolchef och Anne-Mari Angeria, samordnare

Under samrådet lyftes frågor kring bland annat hur man kommer följa upp arbetet med väsentligt tvåspråkiga förskolor.

–Vår ambition i skolan är att vi ska bli nationell förebild när det gäller arbetet med nationella minoriteter och vi har tagit ett första steg i det arbetet. Det känns jättebra, säger Maarit Enbuske, skolchef.