Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stort intresse från Helsingborg för Alviksskolans arbete med digitalisering

Pedagoger från sju olika skolor inom Helsingborgs skolområde besöker Alviksskolan på torsdag den 26 april. Syftet med besöket är att få inspiration och konkreta exempel med sig hem, bland annat för att stärka den digitala utvecklingen i arbetslagen.

– Vi är jätteglada över möjligheten att få visa upp och berätta om vårt arbete på Alviksskolan, säger läraren Katarina Eriksson. Efter att lyssnat till vår presentation på
SETT-mässan tog Helsingborg kontakt med oss för att boka in ett besök.

Under studiebesöket kommer pedagogerna från de olika skolorna i Helsingborg att få prova på att arbeta med digitala verktyg, både i teori och praktik. Det blir både inspiration och praktiskt arbete.

– Eftersom våra besökare är särskilt intresserade av vårt eget arbetssätt Storyfication kommer vi under förmiddagen att praktiskt visa Storyfication i klassrummet, berättar Katarina. De får se hur eleverna arbetar, hur de löser sina uppdrag och hur vi pedagoger arbetar med bedömning av arbetet.

Kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan Alviksskolan och Helsingborg kommer att fortsätta. Nästa steg är att pedagogerna från Alviksskolan åker ner till Helsingborg för att arbeta med 50 pedagoger från hela skolområdet. Fokus ligger på det ämnesövergripande arbetet med digitala verktyg, hur de digitala verktygen kan skapa motivation samt konkretisera och underlätta arbetet för både pedagoger och
elever.

Kontakt
Katarina Eriksson, lärare
Alviksskolan, 0920 – 45 30 00

SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation” och är Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet. Mötesplatsen handlar om inspiration, ökad nyfikenhet och kunskap kring nya sätt att arbeta mot högre måluppfyllelse i skolans alla nivåer.