Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stort intresse för föreläsning om tvåspråkighet och nationella minoriteter

Cirka 120 intresserade åhörare besökte Vetenskapens hus för att lyssna på professor Lena Huss

Cirka 120 intresserade åhörare besökte Vetenskapens hus för att lyssna på professor Lena Huss

Det var 120 intresserade åhörare som under tisdagskvällen besökte Vetenskapens hus för att lyssna på professor Lena Huss när hon pratade om nationella minoriteter och tvåspråkighet.

Leena Huss

Leena Huss

Under föreläsningen lyfte Leena Huss fram hemmets, förskolans och skolas viktiga roller när det gäller att bevara och revitalisera de nationella minoriteternas språk och kultur. Samt hur dessa kan samverka för att barn ska få ta del av sitt språkarv.

–Roligt att se att så många ville komma och är intresserade när det gäller tvåspråkighet och nationella minoriteters rätt, menade Leena.

Föreläsningen är en del i barn- och utbildningsförvaltningens visionsarbete mot att utveckla skolan i Luleå till en nationell förebild för nationella minoriteter.

–Vi är så glada att Leena kunde komma upp hit till oss i Luleå för att föreläsa och för att hon kommer finnas med oss i utvecklingsarbetet av väsentligt tvåspråkiga förskolor, säger Viktoria Björklund, samordnare för arbetsgruppen för tvåspråkiga förskolor och chef för flerspråkcentrum.