Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Startskottet för pilotprojekt riktat till fritids- och elevassistenter

Den 28 februari startade projektet. Vid fem tillfällen, under fyra timmar träffas 20 – 25 deltagare för att bland annat arbeta med läroplanens innehåll, verksamhetens styrdokument, ledarskap, förhållningssätt och kollegialt lärande.

Lotta Andersson-Högberg, Hedskolan och Patrik Brännmark, Boskataskolan

Fritidspedagogerna Paula Nordberg och Ewa Eriksson leder arbetet.

–Syftet med pilotprojektet är framförallt att vi vill stärka fritidsassistenternas och elevassistenternas pedagogiska grund, säger Paula Nordberg. Mellan träffarna kommer deltagarna att få uppgifter, en ”hemläxa”, som vi delger varandra nästa gång vi träffas.

Patrik Brännmark, Boskataskolan och Lotta Andersson-Högberg, Hedskolan är två av deltagarna, som tycker det här ett bra initiativ.

–Ett jättefint erbjudande, vi vill och känner att vi behöver utbildningen, det här ser vi fram emot.

Projektledarna Ewa Eriksson och Paula Nordberg träffade deltagarna för första gången och presenterade upplägget.

Fritidspedagogerna Paula Nordberg och Ewa Eriksson leder projektet

–Så roligt att så många har anmält sig och är så positiva till projektet. Antalet intresserade deltagare steg till 30 stycken, berättar Eva Eriksson, och det ser vi som ett bevis på att det här är något många saknat och behöver. Första tillfället togs väl emot och deltagarna fick möjlighet att lära känna varandra med en kreativ presentationsuppgift. Vi fick också besök från HR-enheten, som presenterade uppgifter om olika yrkesroller med mera.

Efter en genomgång av styrdokumenten fick deltagarna, i grupper, arbeta med ett fiktivt fall, en barngrupps behov och utifrån den skapa måldokument.

– Vi upplevde att engagemanget var högt och att det fanns ett stort värde i möjligheten att mötas från olika skolor och utbyta erfarenheter, säger Eva Eriksson. Vi kommer att arbeta mycket med det kollegiala lärandet. Till nästa tillfälle, den 15 mars, är "hemläxan" att studera lärandet på fritidshemmet.