Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kärlek på gott och ont och allas lika värde när Råneåskolan firade Alla hjärtans dag

Råneåskolan firade Alla hjärtans dag med att lyssna på en föreläsning av RFSL och presentera en utställning av elever i årskurs 7 – 9. Teman för dagen var bland annat utanförskap, vardagshjältar, kärlek och allas lika värde.

– Initiativet till aktiviteterna på Alla hjärtans dag har tagits av oss lärare och är en del i arbetet med lika behandling, som ingår i skolans uppdrag, säger Ricard Lundberg, lärare i svenska och engelska. Vi är sedan två år tillbaka en HBTQ certifierad skola och lyfter den här veckan frågor kring HBTQ och de övriga diskrimineringsgrunderna.

Helena Carlsson, RFSL

Helena Carlsson, ordförande i RFSL Luleå och norra Norrbottens län, föreläste för de cirka 180 elever som fanns på plats i skolans aula. Hon pratade bland annat om diskrimineringsgrunderna, vad Cis-person, Transperson och Queer står för och gav en intressant historisk tillbakablick på hur homosexualitet betraktats utifrån lagstiftning och normer. Fram till 1979 betraktades homosexualitet som en sjukdom! Och så sent som 2009 infördes könsneutralt äktenskap.

Agnes Lidman Riström

Agnes Lidman Riström, elev i årskurs 9, tycker det är bra att skolan arbetar med diskrimineringsgrunderna och att eleverna får diskutera normer och normkritik.

– Inför Alla hjärtans dag har klasserna arbetat med olika teman, exempelvis könsidentitet och sexuell läggning, etnicitet, religion och funktionsnedsättning. Resultatet har blivit en utställning med texter, bilder och dikter, som nu kommer att visas på Medborgarhuset.

Lärarna är också nöjda med dagen. Elevernas arbeten, föreläsningen och utställningen med tipsrunda gav många tankar att diskutera vidare kring tillsammans med eleverna.

– Det har varit kreativa och inspirerande dagar, som har visat att arbetet med diskrimineringsgrunderna och likabehandling är viktigt, tycker läraren Mariel Palo. Även om vi arbetar med de här frågorna dagligen i skolan är det nyttigt att de lyfts och får lite extra fokus emellanåt. Vi ska utvärdera de här dagarna och utveckla arbetet för att få en röd tråd genom årskurserna. Bland annat finns det tankar om att de äldre eleverna ska få undervisa de yngre framöver.

Ricard Lundbergs klädsel utamanade normerna

– Att vi lärare beslöt oss för att utmana normerna med vår klädsel för dagen gav också upphov till intressanta samtal, säger Ricard Lundberg.

Elevutställningen kommer att finnas på skolan fram till och med fredag den 16 februari, därefter flyttar den till Medborgarkontoret och kommer att vara tillgänglig för allmänheten.

Biblioteket fanns på plats i skolan med informationsbord och tipsade om böcker. RFSL berättade om sin verksamhet med ”fikakvällar” i deras lokal på Storgatan.