Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Jätteglada för satsningen på oss fritidspedagoger

Två spännande projekt, som riktar sig till fritidshemspersonal, har dragit igång. Den 7-8 februari anordnades den första av två workshops. Lena Johansson och Inga-Lill Elenius, två av de fritidspedagoger som deltog är mycket nöjda och ser fram emot fortsättningen.

Lena Johansson och Inga-Lill Elenius

– Vi jobbar båda på Ängsskolan, jag har jobbat där ända sedan 1979, berättar Lena
Johansson.

Kollegan Inga-Lill har också en lång bakgrund som fritidspedagog, men gjorde
under en period uppehåll för att syssla med annat, men är sedan augusti 2017
tillbaka som fritidspedagog.

– Längtan att få jobba med barnen blev för stor, jag kände att det var med dem jag ville jobba, säger Inga-Lill.

Båda två är mycket nöjda med dagen. –Det var en mycket givande workshop, en jättebra och jättekul dag. Vi lärde oss mycket på den korta tiden, men känner att vi skulle vilja ha åtminstone en halv dag till. Ingen av oss hade så stor kunskap om ämnet, men det kändes som ett nytt och spännande område.

Trots att det än så länge finns begränsad tillgång till digitala verktyg har Lena och
Inga-Lill planerat vad de ska ta sig an med sina barn.– Vi tänker göra film!

Lena och Inga-Lill har redan bestämt sig för att delta i fler av de kompetenssatsningar som ska genomföras, bland annat Bild och Form, Stimulerande lärmiljöer och
Äventyrspedagogik.

– Det känns jättekul att det görs en satsning på oss fritidspedagoger, vi drar ett stort och tungt lass och behöver både utbildning och uppmuntran. Inte minst gagnar det barnen att vi får kompetensutveckling och stimulans, tycker Lena och Inga-Lill.