Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Programmera mera - utbildning för mattelärare

Varannan vecka träffas Luleå kommuns förstelärare i matematik för att lära sig programmering. Från och med hösten 2018 ingår programmering, i bland annat matematik, som ett medel för att utveckla elevernas matematikkunskaper.

–Bakgrunden till utbildningen, i vilken det ingår att träna datalogiskt tänkande, programmering av robotar, och blockprogrammering via webbaserade program, som Scratch och textprogrammering, är den reviderade läroplanen för grundskolan, berättar Agneta Hedenström, digital utvecklare för grundskolan, som leder utbildningen.

Förstelärarnas uppdrag till hösten blir att utbilda grundskolans övriga matematiklärare i programmering. Barn-och utbildningsförvaltningen hoppas på detta sätt utbilda och stödja grundskolans matematiklärare med grundläggande kunskaper i programmering.

–Satsningen från barn-och utbildningsförvaltningen är delvis ett inslag i Skolpaketet, med syftet att minska lärarnas stress inför programmering i matematikundervisningen, berättar Lena Heikka, lektor i grundskolan.

Satsningen bidrar till att samtliga Luleå kommuns elever i grundskolan under kommande läsår kommer att möta programmering i matematikundervisningen i enlighet, vilket motsvarar läroplanens krav.

Anna Bryggman, lärare vid Rutviksskolan

Anna Bryggman, matematiklärare vid Rutviksskolan är positiv till utbildningsinsatsen.

– Att träffas ofta och lära tillsammans bidrar till att vi kommer att lära oss mycket, säger Anna. Jag ser att aktiviteterna under utbildningen direkt kan användas i undervisningen och ser fram emot att få dela med mig av kursinnehållet till kollegorna på skolan. Utbildningen bidrar också till att skapa kontakter med lärare på andra skolor.

Maria Björklund, lärare vid Tunaskolan

 Maria Björklund, som är matematiklärare på Tunaskolans högstadium tycker det är mycket bra med programmeringsutbildningen.

– Den ger trygghet i att jobba med programmering både i den egna undervisningen och gentemot kollegor på den egna och på andra skolor.