Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Två spännande projekt riktade till fritidshemspersonalen

Sju engagerade fritidshemsutvecklare, med uppgift att utveckla fritidshemsverksamheten i Luleå, inleder arbetet med att erbjuda fritidshemspersonal fem workshops och starta upp en pilotutbildning.

Luleå kommun har fått 3,8 miljoner kronor av Skolverket för att utveckla fritidshemsverksamheten. Nu i februari drar två spännande projekt igång, riktade workshops till all fritidshemspersonal och en pilotutbildning för fritids- och elevassistenter.

Fr v fritidshemsutvecklarna Solveig Parviainen och Gretha Lahti

– Den 7-8 februari går startskottet för vår första workshop, ”Estetiska lärprocesser 1, Digitalt skapande, program och appar”, berättar fritidspedagog Solveig Parviainen. Den genomförs på Tallkronanskolan där jag tillsammans med min kollega Gretha Lahti träffar fyrtio av våra kollegor från fritidshemsverksamheten. Det ska bli så kul!

Resterande fyra workshops har rubrikerna; Estetiska lärprocesser 2, Entreprenörskap och Teknik, Stimulerande lärmiljöer och Äventyrspedagogik, värdegrund.

Den 28 februari drar pilotprojektet igång, som vänder sig till fritids- och elevassistenter och leds av fritidspedagogerna Paula Nordberg och Ewa Eriksson. De kommer att vid fem tillfällen, under fyra timmar träffa 20 – 25 deltagare för att bland annat arbeta med läroplanens innehåll, verksamhetens styrdokument, ledarskap, förhållningssätt och kollegialt lärande.

– Syftet med pilotprojektet är framförallt att vi vill stärka fritidsassistenternas och elevassistenternas pedagogiska grund, säger Paula Nordberg. Mellan träffarna kommer deltagarna att få uppgifter, en ”hemläxa”, som vi delger varandra nästa gång vi träffas.

Det pågår också förberedelser med att arrangera en inspirerande föreläsning med en riktig "toppföreläsare".