Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bra tilldelning från Kulturrådet till Luleås förskolor

Luleå kommun har beviljats 460 000 kronor för olika kulturinsatser till förskolan. Totalt i riket har Kulturrådet delat ut tio miljoner kronor för Skapade förskola-insatser till förskolans barn.

– Kulturrådets pengar var främst aktuella för områden med låg tillgång till kultur och långa avstånd, berättar lektor Joakim Hellgren, Kulturskolan i Luleå, som var den som skickade in ansökan till Kulturrådet. Jag trodde därför inte att vi skulle få så stor tilldelning, men är förstås jätteglad!

Fem förskolor i Norrbyarna har tillsammans med Dance Direction ansökt om och fått finansiering för att att starta ett dansprojekt där barnen möter dans under kreativa former. I projektet utgår de från sagor och skapar danser tillsammans.

– Även förskolorna i Sörbyarna kommer att få del av Kulturrådets Skapande förskola pengar, säger Joakim Hellgren. Pengarna ska bland annat göra det möjligt för Kulturskolan att i samarbete med Lule Stassteater erbjuda förskolor ute i byarna en föreställning som heter Gränskatten.

Totalt når Kulturrådets satsning på förskolan ut till 19 000 barn i hela landet.

Kontakt
Joakim Hellgren, lektor, Kulturskolan i Luleå, 072-5355638