Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Rekryteringsmässan har resulterat i att fler vill vikariera i skolan och förskolan

Den 21 december arrangerade barn- och utbildningsförvaltningen en välbesökt rekryteringsmässa i Kulturens hus. Redan innan mässan öppnade köade intresserade för att anmäla sig som vikarier i skolans och förskolans verksamheter.

– Jättekul med så stort intresse, säger Veronica Åström, HR-konsult på barn- och utbildningsförvaltningen. Vi var fyra stycken på plats som tog emot intresseanmälningarna och jag bedömer att av de dryga fyrtio som kom in är det ett trettiotal som vi kommer att gå vidare med och också kunna erbjuda anställning som vikarie.

Utöver de fyra som ”direktrekryterade” hade övriga medarbetare från personalheten fullt upp med att svara på frågor och prata med besökarna. På plats på mässan fanns även representanter från skolmåltidsverksamheten, som informerade om sitt behov av korttidsvikarier. Möjligheten att vikariera i skol- och förskoleköken visade sig också vara intressant för mässbesökarna.

– Vi tycker att rekryteringsmässan i december, som var en av de aktiviteter vi anordnat under 2017 inom ramen för Skolpaketet, gav bra respons, säger Veronica Åström. Med utgångspunkt från den utvärdering vi efteråt gjort konstaterar vi att det vi främst behöver fundera på är tidpunkten, när det är bäst att arrangera mässan nästa gång och hur lång tid ska mässan pågå. Det vi såg är att det största besökstrycket var mellan klockan 10 – 14.00, därefter blev det glesare.

Under våren kommer ytterligare rekryteringsaktiviteter inom ramen för skolpaketet att genomföras. Bland annat ska vi medverka i den gemensamma rekryteringsmässan som Arbetsförmedlingen och Luleå kommun anordnar den 28 februari. Precis som förra våren, kommer vi också att bjuda lärarstudenter, som tar sin examen vid Luleå tekniska universitet, på examenslunch på Kulturens hus.