Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förskolan förbereder inför tvåspråkiga enheter i samiska och meänkieli

Den första februari blir Luleå kommun förvaltningsområde för alla tre förvaltningsspråk; finska, samiska och meänkieli. I anslutning till det arbetar förskolan i Luleå med att utvärdera och utveckla den befintliga tvåspråkiga förskoleverksamheten.

Fr v Viktoria Björklund, Flerspråkscentrum, Annica Backman, verksamhetschef för förskolan i Luleå, Leena Huss, professor i nationella minoritetsspråk, Ida Ohlsson-Al Fakir, NAMIS (Forum för nationella minoriteter i Sverige) Catarina Ek, förskolechef samt Gunilla Nilsson Suikki, verksamhetsutvecklare i förskolan i Luleå. På bilden saknas Anne-Mari Angeria (som fotade).

Idag har Luleå tre finska tvåspråkiga verksamheter på förskolorna Udden, Storskiftet och Snömannen utifrån att Luleå är finskt förvaltningsområde. Arbete är nu inlett med att ta avstamp i goda erfarenheter från dessa enheter för att utveckla språkstrategier och pedagogik för även nya tvåspråkiga enheter i samiska och meänkieli.

För bästa kvalitet och forskningsgrund i arbetet har en delegation från förskolan och Flerspråkscentrum varit på besök i Uppsala för att knyta kontakt med professor i nationella minoritetsspråk – Leena Huss, som varit med och utvecklat Forum för nationella minoriteter i Sverige (NAMIS). Förutom deltagare från förskolan och Flerspråkcentrum deltog även samordnare Anne-Mari Angeria, kommunens finska förvaltningsområde. Leena Huss kommer att vara Luleå behjälplig i planering, organisation, utbildning och implementering av de tvåspråkiga enheterna.

– Det var ett väldigt positivt och inspirerande besök i Uppsala, säger Annica Backman, verksamhetschef för förskola. Det är så spännande och roligt att Leena är intresserad av vårt arbete och vill stötta oss! Vi både tror och hoppas att vi kan bli en nationell förebild på området med denna följeforskning.

Arbetet med att utveckla de tvåspråkiga förskolorna är en del i den pågående processen med att i samråd med nationella minoriteter utveckla vision, strategier och handlingsplan för Barn- och Utbildningsförvaltningens arbete med nationella minoriteter.

– Vårt arbete med att främja språk och kultur för nationella minoriteter har verkligen fått en skjuts framåt i och med detta. Vi är också flera från Luleå som kommer läsa en universitetskurs om nationella minoritetsspråk förr och nu via Uppsala. Kanske kan vi i Luleå bereda mark för en gynnsam utveckling i riket på området. Det vore roligt, säger Viktoria Björklund, chef för Flerspråkscentrum som samordnar arbetet med vision, strategier och handlingsplan inom BUF.