Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Elever och pedagoger i fackeltåg till ny gemensam skola i Sunderbyn

Fackeltåget gick från Kläppenskolan mot den gemensamma Sunderbyskolan.

Det var en stämningsfull morgon, sista fredagen innan jul, när elever och personal från Kläppenskolan gick i fackeltåg till Sunderbyskolan (tidigare Hemängsskolan).  Från och med årsskiftet är Sunderbyskolan den nya gemensamma skolan för eleverna i Sunderbyn. 

Fackeltåget från Kläppenskolan möttes av  en skolgård prydd med eldkorgar och marschaller. Väl på plats höll Sunderbyskolans elevråd ett tal om sammanslagningen.

Utdrag ur elevrådstalet:

Vi i elevrådet vill tillsammans med er elever, våra lärare och andra vuxna på skolan jobba för att vi ska ha en skola där alla blir respekterade för den person de är, där alla är och får vara olika och möts med respekt för det.

Vi vill ha en skola där vi kommer ihåg att tänka på varandra, ung som äldre. Att vi visar att vi bryr oss om varandra och att vi har roligt tillsammans. Att vi är aktiva och försöker påverka i stället för att klaga

Det är vi som är framtiden - välkomna till Sunderbyskolan - Luleås blivande bästa skola!”

Rektorerna lyfte fram personalens och elevernas engagemang, den viktigaste faktorn för att sammanslagningen av de båda skolorna blir så bra som möjlig.

- Det är spännande att vi nu blir en gemensam f-6 skola i Sunderbyn! Vägen från beslut till faktisk flytt har varit lång, men nu när vi står här är jag stolt och glad över allt arbete eleverna och pedagogerna har utfört, säger Lena Sandberg, rektor förskoleklass till årskurs 3. Vi har satsat på att lära känna varandra och utifrån det bygga vår gemensamma skola, som elevrådet så fint beskriver det i sitt tal.

- Vi vill också passa på att tacka för ett stort föräldraengagemang. Tillsammans har vi alla möjligheter att forma något riktigt bra, avslutar Catarina Öberg, rektor i årskurs 4-6.

Efter elevrådets och rektorernas tal var det dags för lunch, varmkorv med bröd, som serverades från tillfälliga korvkioskar. Dagen avslutades med tipsrunda.