Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu planeras det för nya skolor i Gammelstad och Bergnäset

Elever, skolpersonal samt tjänstepersoner från barn och utbildningsförvaltningen samt miljö- och byggnadsförvaltningen i Luleå kommun har deltagit i en workshop, som en del i planeringsarbetet för byggandet av grundskolor i Luleå.

Rektorer, elever, lärare, vaktmästare, skolmåltidspersonal samt lokalvårdare med flera har deltagit.

– Vi som arbetar med projektet vill få med så många perspektiv som möjligt utifrån de olika deltagarnas erfarenheter och kompetens, berättar Susann Johansson, pedagogisk projektkoordinator.

Kommunfullmäktige beslutade 2016 att två nya skolor ska uppföras fram till 2023. I Gammelstad, i anslutning till den befintliga Stadsöskolan, färdigställd 2021 och på Bergnäset i anslutning till Bergskolan, inflyttningsklar 2023.

Arbetsmiljö och trygghet i fokus

Den workshop, som anordnades den 28 november, syftade till att i ett tidigt skede synliggöra och identifiera olika aspekter ur arbetsmiljö- och trygghetssynpunkt.

– I processarbetet med de nya skolorna i Gammelstad och på Bergnäset har vi nu kommit till det skede där vi samlar in synpunkter från elever och skolans olika personalgrupper, säger Birgitta Brun, projektledare för skolutveckling i Luleå.

De 29 deltagarna, elever, skolpersonal och andra tjänstepersoner fick arbeta med två frågeställningar:

Hur ser den bästa tänkbara skolan ut? Hur ser den sämsta tänkbara skolan ut?

Från vänster Eva Kairento, skolsköterska, Jimmy Eklund, Viktor Forsgren, elev årskurs 9, Joel Domeij, miljöinspektör och Lizette Råberg, rektor.

– Vi bryter gränser när vi tänker gemensamt kring dessa frågor, tycker Jimmy Eklund, skolvaktmästare.

Efter grupparbetet presenterade deltagarna vad de olika grupperna kommit fram till. Underlaget har sammanställts och kommer att ingå i det fortsatta arbetet.

– Nästa steg i processen blir att omhänderta det som dokumenterats från grupparbetet och lyfta in dessa synpunkter i det fortsatta arbetet när vi bygger de nya skolorna, säger projektledaren Birgitta Brun.

Från vänster, Amanda Bernsten och Sofie Lundberg, båda elever i årskurs 9, tillsammans med Marita Vall, skolsköterska och Lars Eklund, lärare.