Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utvecklingsarbete inför två-språkig förskola

Förskolan har påbörjat förberedelser inför att Luleå kommun från 1 februari 2018 även får status som förvaltningsområde för samiska och meänkieli. En idéträff har genomförts för att tillsammans ”tänka” kring organisation och utveckling av två-språkig förskola, forskningsbaserad och långsiktigt hållbar.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram strategi och handlingsplaner, som ska ange riktningen för arbetet med nationella minoriteter. Strategin ska fastställas i början av 2018 och omfatta samtliga skolformer.

– Det här arbetet ska bidra till att vi inom förskolan får till en forskningsbaserad
verksamhet när det gäller våra minoritetsspråk, säger verksamhetschef Annica
Backman. Vi siktar mot att bli ”Sverige-spetsiga”, att utveckla förskolans
verksamheter genom att knyta an aktuell forskning. Det ska göra skillnad!

Hoppfulla och förväntansfulla samlade, här spirar idéer och förslag.Stående fr v Gunilla Nilsson Suikki, Viktoria Björklund, Hanna Kaasalainen, sittande fr v Annicka Backman och Anne-Mari Angeria

Förutom verksamhetschef Annicka Backman, medverkade vid träffen även Viktoria
Björklund, chef för Flerspråkcentrum, verksamhetsutvecklare Gunilla Nilsson
Suikki, Anne-Mari Angeria, kommunens samordnare för finskt förvaltningsområde samt en föräldrarepresentant Hanna Kaasalainen.

– Jag är förälder till två barn finskspråkiga barn, berättar Hanna Kaasalainen, och
känner ett stort engagemang för minoritetsspråken. Det är av största vikt att
undervisningen sker baserad på forskning.

Vid mötet diskuterades bland annat vilka kontakter det finns att tillgå när det gäller forskningsuppdraget.

– Vi har kommit fram till förslag som vi kan arbeta vidare med, men är öppna för
synpunkter även från andra, förklarar Annica Backman. Finansieringen kan ske
dels med egen budget, dels med utvecklingspengar via samordnare Anne-Mari
Angeria, kommunens finska förvaltningsområde.