Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Rutviksskolans elever och pedagoger vill, kan och vågar

Eleverna och Fritidspedagogerna på Rutviksskolan har fått bekanta sig med spännande digitala verktyg och lära sig mer om hur de kan användas i undervisningen. Mie Menmark, arbetar som pedagog mot yngre barn på skolan och fritidshemmet i Antnäs. Hon har vid tre tillfällen besökt Rutviksskolan och träffat pedagoger och elever.

- Jag har ett uppdrag att, som pedagogresurs för grundskolan, stötta de pedagoger som
känner behov av att utveckla sin digitala kompetens, säger Mie Menmark. Det är
en del i den digitaliseringssatsning som grundskolan gör. Min uppgift är att inspirera pedagogerna att börja använda de digitala verktygen i den dagliga undervisningen. Sammanlagt har jag under våren och hösten 2017 besökt fjorton skolor/fritids och träffat många elever och pedagoger.

Mie demonstrerar för pedagogerna hur en Dash fungerar

Pedagogerna får bland annat utbildning i hur man använder digitala verktyg, program och ”appar”, som hjälpmedel i undervisningen. Men också hur internet kan vara en resurs för lärande, vikten av källkritik, hur man startar upp en blogg, hur man kan dela
dokument, arbeten, presentationer och filmer med varandra.

- Eleverna har ibland mer kunskap om hur digitala verktyg, datorer och läsplattor fungerar än vad vi pedagoger har, säger Mie Menmark. Det är något som vi har nytta av i vår undervisning, eftersom elevernas delaktighet ökar.

Fritidspedagogerna på Rutviksskolan får möjlighet att dels se och pröva på olika digitala verktyg, program och appar, dels ta del av Mies erfarenheter från skolan i Antnäs, hur kommer man igång? Vad ska vi satsa på att köpa in? Vad tycker eleverna?

Eleverna vill, kan och vågar

När årskurs 2 på Rutviksskolan får stifta bekantskap med Dash och Bluebot är det
full fart och inga tveksamheter.

- Jag har redan prövat på programmering, hemma hos mormor, berättar Elias. Det är
jättekul!

Mie har ställt iordning stationer där det finns möjlighet för eleverna att testa olika digitala verktyg. Entusiasmen är det inget fel på! Vid en station tävlar eleverna om att samla flest poäng genom att snabbast hitta ”rätt ord till rätt bild”. Vid en annan gäller det att programmera Bluebot att hitta till rätt stad.

Det råder ingen tvekan om att programmering intresserar både Rutviksskolan elever
och pedagoger.

Rektor Seija Alamäki vill också gärna ta en närmare titt på hur en Dash fungerar

Rektor Seija Alamäki: - Att stärka elevernas digitala kompetens är ett av våra uppdrag i skolan och programmering ingår i det uppdraget. Genom att låta elever testa olika
programmeringsmiljöer kan eleverna få en fördjupad förståelse för programmering och hur den kan användas i olika sammanhang. Eleverna får träna problemlösning,
logiskt tänkande, att se mönster och att skapa algoritmer - viktiga kunskaper för att leva i ett informationssamhälle. Med stöd från Mie har våra fritidspedagoger fått kompetensutveckling och inspiration inför skolans fortsatta arbete med programmering.