Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Samrådsmöte om strategi och handlingsplaner för nationella minoriteter i förskola och skola

I onsdag hölls det första av tre samrådsmöten för framtagandet av strategi och handlingsplan för nationella minoriteter i förskola och skola.

Syftet med mötena är att fånga upp tankar och ideér från nationella minoriteters intresseorganisationer och andra intressenter kring utformandet av strategin och handlingsplanerna. På plats fanns verksamhetsrepresentanter från förskolan, grundskolan och gymnasiet, vårdnadshavare samt intresseorganisationerna Lule-Boden sameförening, Finska föreningen, Svenska tornedalingarnas riksförbund - Tornionlaaksolaiset

- Samrådsmötena är de viktigaste delarna i utformandet av strategi och handlingsplaner. Det här var ett bra första möte där många synpunkter och goda tankar lyftes, menar Viktoria Björklund, chef för flerspråkcentrum och samordnare. Synpunkterna kommer att nu sammanställas så att allt kan beaktas i det fortsatta arbetet.