Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun utvecklar fritidshemsverksamheten

Luleå kommun har fått 3,8 miljoner kronor av Skolverket för att utveckla fritidshemsverksamheten. Det handlar om en personalförstärkning med ytterligare sju fritidspedagoger. Utvecklingsuppdraget har sin utgångspunkt i de olika utvecklingsbehov som har identifierats runt om i kommunens fritidshem.

Starkt engagemang för att utveckla kommunens fritidshem

Det är ett engagerat gäng fritidspedagoger som nu har till huvuduppgift att inom samtliga nio skolområden implementera den reviderade läroplanen, utveckla fritidshemmens organisation och samverkan mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola.

Fr v fritidspedagogerna Ewa Eriksson, Greta Lahti, Åsa Öystilä, Paula Nordberg, Solveig Parviainen, Therese Broström och Per Aronsson brinner för sitt uppdrag

Just nu förbereds en enkät som ska gå ut till samtliga pedagoger i kommunens fritidshem.

– För att få en bild av nuläget vill vi ta reda på hur det ser ut på de olika enheterna när det gäller behov av kompetensutveckling, säger Ewa Eriksson, en av fritidspedagogerna. Parallellt ska också göras en kartläggning som fångar upp hur arbetet med implementeringen av det nya kapitlet för fritidshemmet i Lgr 11 framskrider och samverkan.

Arbetet med att implementera läroplanen, som kompletterats med ett kapitel som riktar sig specifikt till fritidshemmen pågår.

– Jag upplever att våra kollegor ute i fritidshemmen ser på vårt uppdrag som viktigt, menar Per Aronsson. De känner att vi finns där för dem, för att utveckla organisationen, skapa samsyn och en större likvärdighet för både elever och pedagoger.

Eftersom de här sju fritidspedagogernas anställningar finansieras av medel från Skolverket är ambitionen att ansöka om fortsatt finansiering även för kommande läsår.

– Den här möjligheten, att jobba ute i verksamheten ”utöver” ordinarie personal, ger helt andra förutsättningar att tänka nytt och kreativt, säger Greta Lahti. Vi hinner notera och reflektera över det vi ser, föreslå lösningar eller ge kontkreta förslag till
förbättringsåtgärder.

Susann Johansson, verksamhetsutvecklare i grundskolan är nöjd. – Det här är ett välkommet tillskott och ger oss möjlighet att ytterligare höja kvaliteten på fritidshemsverksamheten.

Fritidshemsutvecklarnas skolområden

  • Råneå och Norrbyarna samt har uppdraget att
    samordna fritidspedagogerna med utvecklingsuppdrag – Per Aronsson
  • Bergnäset och Sörbyarna – Therese Broström
  • Gammelstad, Rutvik och Sunderbyn – Åsa Öystilä
  • Tuna/Notviken samt Centrala stán – Greta Lahti
  • Hertsön – Ewa Eriksson
  • Örnäset – Solveig Parviainen
  • Björkskatan/Porsön – Paula Nordberg