Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inspirerande integrationsarbete och karriärmöjligheter för lärare i fokus

Idag anordnade skolan i Luleå föreläsningar på kulturens hus om  karriärmöjligheter för lärare i Luleå kommun och det viktiga integrationsarbetet som pågår i gymnasieskolan.

Lena Heikka, lärare och lektor i grundskolan berättade om de karriärmöjligheter som alla lärare i Luleå kommun har och även om hennes egna erfarenheter kring att utvecklas inom läraryrket.  Läs mer om Lenas arbete. Hon lyfte även skolpaketet, Luleå kommuns satsning på 31, 5 miljoner som har till syfte att trygga kompetensförsörjningen i skolan och om förbättra lärarnas arbetsituation. Lena är projektledare för delprojekten Pilotprojekt för att frigöra tid för lärarna och Behålla äldre lärare i grundskolan. Läs mer om skolpaketet.

‑Det finns många utvecklingsområden inom både skolan och kommunen. Jag har engagerat mig fackligt, är ämnesutvecklare och har ett lektorsuppdrag, berättar Lena. Det finns oändligt många möjligheter men det viktigaste för att utvecklas inom tjänsten är det egna ansvaret och engagemanget hos varje individ.

Lena Heikka - om karriärmöjligheter i skolan

Lena Heikka - om karriärmöjligheter i skolan

 Maud Carlstén Sundkvist och Helena Turovaara berättade om gymnasieskolans viktiga integrationsprojekt ”Mening, sammanhang och hälsa”. Det är ett folkhälsoprojekt som pågår fram till 2018 och finansieras av Luleå kommun och riktar sig till alla elever i Luleå gymnasieskola med fokus på nyanlända. Läs mer om projektet

‑Det är ett väldigt givande projekt, för oss som driver det men främst för de ungdomar som nyligt kommit till Sverige och behöver ett sammanhang och tillhörighet, säger Helena och Maud. Vi samarbetar med boende för nyanlända, med lokala föreningar och organisationer för att kunna erbjuda så många olika aktiviteter och sammanhang som möjligt.

Helena Turovaara och Maud Carlstén Sundkvist föreläste om folkhälsoprojektet "Mening, hälsa och sammanhang" i gymnasieskolan

Helena Turovaara och Maud Carlstén Sundkvist föreläste om folkhälsoprojektet "Mening, hälsa och sammanhang" i gymnasieskolan

 Efter föreläsningarna bjöds det på lunch och det fanns möjlighet för nätverkande och att ställa frågor till tjänstepersoner från barn- och utbildningsförvaltningen.