Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gymnasiala handelsutbildningen i Luleå först i landet att recertifieras

Utbildningen vid Luleå gymnasieby uppnår samtliga kriterier för en certifiering. Syftet med certifieringen är att skapa en attraktiv och kvalitetssäkrad studieväg som ger studerande de kompetenser branschen efterfrågar.

Under våren 2014 inleddes certifieringen av gymnasiala handelsutbildningar. Nu har Luleå gymnasium visat att de uppnår samtliga kriterier för en certifiering av det skolförlagda handelsoch administrationsprogrammets handel- och serviceinriktning och skolans lärlingsutbildning med inriktning mot handel.

"– Vi är stolta över vårt program och recertifieringen visar att vi håller samma höga kvalitet även som lärlingsutbildning. Vi ser fram emot att fortsätta och sporras extra av att studieresultaten för eleverna förbättrats. Våra elever är efterfrågade! säger Matilda Rova, programansvarig på Luleå gymnasium."

Läs mer i Pressmeddelande från Handelsrådet 171030