Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå gymnasieskola inspirerar

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström besökte under fredagsförmiddagen Luleå gymnasieby. Under besöket fick hon tillfälle se Hälsans hus och träffa elever och personal från flera av gymnasieskolans program.

Gymnasie-och kunskapslyftministern Anna Ekström på Riksbasketgymnasiets träning

Gymnasie-och kunskapslyftministern Anna Ekström på Riksbasketgymnasiets träning

‑­Vilken skatt det är att ha alla program i en samlad gymnasieby, säger Anna Ekström. Det är unikt att kunna samla hela verksamheten på det här sättet.

Förmiddagens besök inleddes på Hälsans hus och Elitbasketgymnasiet som är en nationell idrottsutbildning. Lärare berättade om utbildningen och sedan blev det ett studiebesök när elever i årskurs 2 hade basketträning.

‑Luleå basketgymnasie är känt i hela Sverige för sin höga kvalité, menar Anna Ekström.

Besöket fortsatte på gymnasiebiblioteket. Först presenterade lärare och elever Lärstudios, som finns som stöd för alla gymnasieelever och ska hjälpa alla elever att fullfölja sin utbildning.

‑Det bästa med Lärstudion är lärarna. De har hjälpt mig så mycket, förklarar en av eleverna.

‑Jag har inte hört talas om en liknande satsning på någon av de gymnasieskolor jag besökt i Sverige, säger gymnasieministern. Det här en otroligt värdefull verksamhet för både lärare och elever som stöttar möjligheterna för alla elever att gå ut gymnasiet med behörighet.

Anna Ekström och Carina Sammeli

Anna Ekström och Carina Sammeli

Näst på tur att presentera sin verksamhet var riksrekryterande spetsmatematikutbildningen. De lyfte fördelarna med att kunna ha en matematikspets-inriktning i Luleå. Till sist presenterade Rektor Anders Wedin och Bengt Kostet, lärare, Introduktionsprogrammets yrkesinriktning (IMYRK). En utbildning som anpassas individuellt efter eleven och ska underlätta för eleven att etablera sig på arbetsmarknaden eller som en ingång för studier på ett yrkesprogram.

‑Jag ska inspiration från detta i det fortsatta arbetet med kunskapslyftet, säger Ekström.

På eftermiddagen deltar gymnasieminister Anna Ekström i kompetensförsörjnings-samtal på Sunderby folkhögskola med parterna inom kompetensförsörjning i länet.