Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

VO-Collegeveckan erbjuder kompetensutveckling för personal i brukar- och patientnära yrken

Välkommen till kostnadsfri föreläsningsserie 16 – 20 oktober.
Plats: Stadshusets Sessionssal, Rådstugatan 11 i Luleå. Föreläsningsserien är öppen även för andra intresserade. 

Medverkar gör Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå Universitet, Elisabeth Marklund, undersköterska, som numera arbetar på Demensförbundet, Mona Eriksson, arbetsledare och pedagog i Svenska kyrkan samt Sven Teglund, kvalitetsstrateg på socialförvaltningen.

Anmälan via länk i programmet

–VO-College i Luleå är en modern samverkansform mellan skola och arbetsliv, förklarar läraren Ann-Britt Landström. 16 – 20 oktober, synliggör och kompetensutvecklar vi barnsköterskor, personliga assistenter skötare, stödpedagoger och undersköterskor med en föreläsningsserie i sessionssalen.

Sveriges befolkning växer och blir allt äldre, det gör att behoven av välfärd också ökar. Många medarbetare kommer att uppnå pensionsålder inom de närmaste åren. Fram till 2023 behövs det drygt 200 000 nya medarbetare inom vården och omsorgen om inte förändringar görs i arbetssätt och bemanning.

Kontakt
Ann-Britt Landström, lärare VO-College, 0920 - 454207