Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Många ville fira Mötesplatsen när den fyllde ett år i nya lokaler!

Det var många som ville fira att Mötesplatsen för barn och föräldrar funnits i ett år i gemensamma lokaler i centrum. Det bjöds på tårta, en extra speciell sångstund och ansiktsmålning för barnen.

- Nu är vi ordentligt varma i kläderna. Det är full fart hela tiden! säger Gun-Britt och Anita som är pedagoger på Mötesplatsen för barn och föräldrar.

- Nu är vi ordentligt varma i kläderna. Det är full fart hela tiden! säger Gun-Britt och Anita som är pedagoger på Mötesplatsen för barn och föräldrar. 

- Nu är vi ordentligt varm i kläderna och fått in rutinerna för hur vi ska arbeta, säger Anita Torkkeli Östman och Gun-Britt Moberg, pedagoger. Det är full fart hela tiden och det är ju roligt. Vi har i snitt 60 föräldrar och barn varje dag som kommer från stans alla delar.

 Många besökare under året
- Vi har utvärderat det första året och ser genom det höga antalet besökare att behovet av en mötesplats är stort och att många vet var vi nu finns, säger Åsa Korén, chef för Mötesplatsen för barn och föräldrar. Sen kan vi ju alltid nå fler och nya föräldrar kommer ju hela tiden till så vi måste fortsätta kommunicera att vi finns.

En målgrupp som har ett särskilt forum är unga föräldrar - upp till 23 år. Dom har möjlighet att träffas varje vecka för att utbyta tankar och erfarenheter kring föräldraskapet. Det är en satsning som kommer att fortsätta.

-Det har varit lägre antal unga föräldrar under första året. Det kan ju delvis bero på att fler är äldre när de skaffar barn, förklarar Åsa Korén. Vi har tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet och under våren har vi bland annat informerat om forumet Unga föräldrar på Barnavårdscentraler för att nå fler.

ABC-träffar
Tillsammans med föräldrasupporten anordnas även regelbundet ABC-träffar. Träffarna handlar om hur man som förälder kan stärka relationerna i familjen och förebygga stress och konflikter i vardagssituationer och har varit uppskattat bland föräldrarna.

-ABC är något jag brinner för och försöker att arbeta efter ABC:s tänk fem gånger mer kärlek varje dag, säger Anita. Under hösten kommer vi hålla miniföreläsningar om föräldraskapet, det ska bli spännande.

Mötesplatsen för barn och föräldrar är en gemensam satsning mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.