Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sammanhållen gymnasieby imponerade

Lena Hallengren, ordförande i riksdagens utbildningsutskott (tidigare biträdande utbildningsminister) har under eftermiddagen besökt Luleå gymnasieby. Programmet innehöll besök i gymnasiebyns olika kvarter där hon fick tillfälle att möta både elever och personal.

- Det är imponerande att se hur väl samarbetet mellan rektorerna i gymnasiebyn fungerar, tyckte Lena Hallengren. En väl sammanhållen gymnasieby med gemensam organisation underlättar givertvis samverkan. Det vanliga är nog att rektorer ganska ofta upplever sig som ensamma i sin roll och sitt arbete. 

Besöket inleddes med besök i gymnasiesärskolan. Elever och lärare presenterade kort de olika programmens innehåll och gav exempel på undervisning i praktiken, men fick också själva tillfälle att ställa frågor till Lena Hallergren.

– Vad gör du på jobbet? Har du Facebook? Vad gör ni politiker för att det ska blir fler jobb för oss när vi lämnar skolan?

Lena Hallergren berättade att hon som politiker - med särskilt intresse för skolan - arbetar för att alla ska kunna välja vad de vill jobba med.

– Genom att anpassa arbetsplatser och arbetstiden, ska vi skapa förutsättningar så att den som vill arbeta också ska kunna göra det. 

Eleverna i "snickeriet" ville ge Lena Hallengren, som tack för besöket, en fin ostbricka och en osthyvel, som de själva tillverkat.

Lena Hallergren ordförande i riksdagens utbildningsutskott

–Tack så mycket, den har ska jag ta med mig hem till Kalmar där jag bor, förklarade hon. Och förresten är ni välkomna att göra ett studiebesök hos mig på min arbetsplats - i riksdagen.

Därefter fick kvarteren Lärkan och Hackspetten besök. Lärarna på Språkintroduktion berättade om hur de arbetar med undervisning av de elever som helt saknar läs- och skrivkunskaper och lärstudion på Hackspetten presenterade sin verksamhet.

Eftermiddagen avslutades på Gymnasiebiblioteket. Där berättade bland annat mentor Pia Örmin om fördelarna med det nya konceptet, heltidsmentorer. Rektor Anders Wedin presenterade nuvarande yrkesutbildningar och möjliga utvecklingsområden. Sist presenterades det nya 4-åriga teknikprogrammet. Rektor och lärare från programmet, tillsammans med en av de elever som gick ut i våras, delade med sig av sina erfarenheter.

– Jag valde att gå det fjärde året på teknikprogrammet, inriktning samhällsbyggnad, berättade eleven Markus, som nu är gymnasieingenjör och arbetar på ÅF. Jag är nöjd med utbildningen, som genom kopplingen till  företag  därmed också är formsydd för ett framtida yrke.