Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Brand på Porsöskolan i natt

Det har brunnit på Porsöskolan. Branden är släckt och brandtekniker är på väg. Elever och personal, som nu på morgonen kommer till skolan, ska samlas vid Vintergatans Fritidshem, vid en av Porsöskolans flyglar.

Krisledningen vid Porsöskolan ser över en lösning för hur skoldagen och undervisningen genomförs.