Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Glada barn

Dags för skolstart onsdag 23 augusti

Se information om skolstarten läsåret 2017-2018 för elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Grundskolan och grundsärskolan

För samtliga elever inom grundskolan/grundsärskolan börjar läsåret onsdag den 23 augusti 2017. Upprop sker vid det klockslag som tidigare meddelats.

Luleå gymnasieskola

Läsåret startar onsdag den 23 augusti enligt nedan. Skollunch serveras, tider meddelas vid upprop.

Kvarteret Hackspetten
Tullgatan 24

Årskurs 1
Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet; inriktning Frisör, Hotell- och turismprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet
Eleverna och mentorerna träffas i Lärkans aula, klockan 11.00.

Årskurs 2
Eleverna träffar sina respektive mentorer i anvisade klassrum, klockan 10.00.

Årskurs 3
Eleverna träffar sina respektive mentorer i anvisade klassrum, klockan 9.00.

Anslag om var klasserna ska träffas finns uppsatta vid ingången.

Introduktionsprogrammet
Samling enligt meddelande till berörd elev.

Introduktionsprogrammet, Språkintroduktion
Samling enligt meddelande till berörd elev.

Flygteknikprogrammet
Nordiskt flygteknikcentrum, NFTC

Årskurs 1
Flyg- och helikopterutbildningen
LLT-buss nr 4 till Luleå Airport. Upprop klockan 9.30.

Årskurs 2 och 3

LLT-buss nr 4 till Luleå Airport. Upprop klockan 13.00.

Kvarteret Kungsfågeln
Repslagargatan 4

Årskurs 1
Naturvetenskapliga programmet, Spetsutbildning i matematik, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Teknikprogrammet, El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet, Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet.
Samling i Lärkans aula, kl 10.00.

Årskurs 2 och 3
Eleverna träffar sina respektive mentorer i anvisade klassrum, kl 13.00.
Anslag om var klasserna ska träffas finns uppsatta vid huvudingången.

Introduktionsprogrammet
Samling enilgt meddelande till berörd elev.

Kvarteret Lärkan
Storgatan 3

Årskurs 1
Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet och Idrottsgymnasiets samtliga programinriktningar.
Upprop i Lärkans aula, kl 12.00.

Årskurs 2 och 3
Barn- och fritidsprogrammet samt Estetiska programmet
Samling i Lärkans aula, klockan 9.30.

Årskurs 2 och 3
Idrottsgymnasiet
Samling i anvisade klassrum, klockan 9.30.

Introduktionsprogrammet inklusive Språkintroduktion
Samling enligt meddelande till berörd elev.

Kvarteret Örnen

Introduktionsprogrammet
Samling enligt meddelande till berörd elev.

GYMNASIESÄRSKOLAN

Nationella program, Fastighet, anläggning och byggnation.
Samling samtliga elever i klassrum B, klockan 9.00.

Hotell, restaurang och bageri
Samling samtliga elever i klassrum A, klockan 9.00

Kvarteret Kungsfågeln/Örnen

Individuellt program
Samling samtliga elever i klassrum på Örnen, klockan 9.00.

Skolbusskort - Elevresor

Du som börjar gymnasieskolan i höst och har längre än 6 km till skolan från din folkbokföringsadress har rätt till ett skolbusskort, med antingen LLT eller LTN. Via länken kollar du om du har rätt till skolbusskort http://kartor.lulea.se/kommunkarta/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (välj Utbildning & förskola - Busskortsområde).

Nytt för i år är att alla elever som redan har ett skolbusskort ska behålla det under hela skoltiden. Skolbusskortet uppdateras direkt på bussen första skoldagen. Första skoldagen åker alla elever utan färdbevis till skolan. Har du inte kvar ditt skolbusskort eller det blivit skadat under sommarlovet måste du beställa ett nytt. Ett nytt skolbusskort kostar 150 kronor.

För mer information: www.lulea.se/skolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Busskort på LTN

Du som har rätt till ett skolbusskort på LTN (uppfyller avståndskravet) och inte har ett sedan tidigare kommer att få ett skolbusskort, som delas ut på skolan under första skolveckan.

Busskort på LLT

Du som har rätt till ett skolbusskort på LTN (uppfyller avståndskravet) och inte har ett sedan tidigare kommer att få ett skolbusskort. Det hämtar du själv ut på LLT-info, Smedjegatan 13, under första skolveckan.

Läsårskort LLT

Du som ska gå på gymnasiet i höst har möjlighet att köpa ett läsårskort som gäller på LLT.

Så här gör du:
Betala in 1 700 kronor på Luleå kommuns plusgiro 747276-4.
Märk betalningen med

  • namn och personnummer
  • skola - årskurs (ex LUG/3 eller NTI/1)

Betalar du innan den 28 juli gäller läsårskortet från den 7 augusti. Efter cirka 1 vecka kan du hämta ditt kort på LLT-info. Har du ett LLT-kort sedan tidigare kommer busskortet att uppdateras direkt i kortläsaren på bussen, cirka 1 vecka efter inbetalningen.

För mer information: www.lulea.se/skolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster