Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Engagerade elever och lärare på Sommarskolan för nyanlända

Engagerade lärare och studiehandledare som finns på sommarskolan i år

Engagerade lärare och studiehandledare som finns på sommarskolan i år

Närmare 100 elever deltar i gymnasiets sommarskola för nyanlända, som i år arrangeras av Flerspråkscentrum.

Tre lärare, tre studiehandledare och ytterligare ett par medarbetare finns på plats i Lärkan för undervisning och stöd. Sommarskolan pågår under fem veckor, mellan 21 juni – 11 juli och 31 juli – 11 augusti. Sommarskolan vänder sig till nyanlända elever mellan 16 – 19 år, som inte nått målen i kärnämnena svenska, engelska och matematik.

– Det roligaste med att vara lärare på Sommarskolan är kontakten med eleverna, tycker Carina Törfalk, speciallärare och lärare i svenska som andraspråk. Jag får med mig nya erfarenheter och undervisningen blir både utmanande och rolig.

Carina Törfalk

Sommarskolan är inte bara undervisning utan eleverna får också möjlighet att delta i olika sociala aktiviteter. Det kan vara filmvisning, arrangemang i Södra hamn och andra aktiviteter, som syftar till att lära känna närsamhället. Sommarskolan blir också en viktig introduktion till det svenska samhället.

Fler lärare med kompetensen ”svenska som andraspråk”behövs!

Carina Törfalk har sin ordinarie anställning på Mandaskolan, f – 6. Hon vill slå ett slag för att fler utbildar sig till lärare i svenska som andraspråk, en utbildning som finns via
Luleå tekniska universitet.

– Det är fantastiskt att få arbeta med elever som behöver erövra ett nytt språk. De här eleverna är oftast otroligt ambitiösa, har stor kunskapstörst och förstår värdet av den undervisning som erbjuds. Det är inte i första hand
sommarlovet som hägrar för dem, de väljer istället, precis som jag, att delta i Sommarskolan – det är kul!