Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Persöskolan får 10 000 kronor av Teknikspanarna

Elever och pedagoger vid Persöskolan gläds åt stipendiet på 10 000 kronor, ett välkommet tillskott i arbetet med att utveckla skolans teknikundervisning. Teknikspanarna är projekt som finansieras av Teknikföretagen, som har 3 700 medlemsföretag.

Fr v Charina Sjöbom och Jenny Lindahl, pedagoger Persöskolan

Fr v Charina Sjöbom och Jenny Lindahl, pedagoger Persöskolan

–2017 hade Teknikspanarna extrafokus på digitalisering och i och med att vår skola jobbar väldigt mycket med det just nu, både elever och personal, kändes det naturligt att fokusera på det i vår ansökan, säger Jenny Lindahl, pedagog vid Persöskolan. Vi har även jobbat med att få både killar och tjejer intresserade av teknik, i synnerhet
programmering, och även det var ett mål från teknikföretagen.

Stipendiesumman kommer väl till pass i det fortsatta arbetet med att utveckla
undervisningen inom både teknik och matematik.

–Vi ser möjligheten dels att fortbilda oss pedagoger dels att väcka mer intresse hos eleverna. Bland annat kommer vi att köpa in robotar som kan fungera som inspiration och locka eleverna till lärande.

Kontakt
Jenny Lindahl, pedagog Persöskolan, 070 - 303 0854