Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Charlottendals Öppet Hus lockade många

Det är en årlig tradition på Charlottendals förskola att bjuda in till öppet hus med workshop. På eftermiddagen var aktiviteterna i full gång på alla tre avdelningarna.

Även i år fanns många glada barn och vuxna på plats för att tillsammans och med stor entusiasm ta sig an de olika projekt som förskolan arbetar med.

– Det är en tradition på vår förskola att varje år bjuda in alla vårdnadshavare till öppet hus, berättar förskolechef Åsa Korén. De får då möjlighet att ta del av och aktivt jobba tillsammans med sina barn i de projekt som vi i förskolan håller på med. Om vårdnadhavarna känner till vad barnen arbetar med får de också större inflytande över barnets utbildning.

Charlottendals förskola har tre avdelningar med drygt 50 barn upp till 6 år. "Lyckan" för de minsta barnen, "Glädjen" för de mellanstora och "Viljan" för de äldsta.

På öppet hus är det full fart på alla avdelningar. Barnen är ivriga att få sina visa sina pågående projekt för de föräldrar och mor- och farföräldrar som är på besök.

– I år har vi två olika workshop-stationer på respektive avdelning, snö, is och vatten är huvudtemat, berättar Ulrika Nilsson, som arbetar som förskollärare på Viljan. "Wi-fi-pucken" används för att undersöka hur snö och is ser ut i stark förstoring och bilden visas sedan på datorskärmen. Nu när snön och isen tinar bort ska vi titta närmare på andra material i naturen, som exempelvis gräs, blad och träpinnar.

Susanna Olofsson, förskollärare på Viljan undersöker tillsammans med barnen vad som flyter i vatten. Flyter stenen, nej! Men med hjälp av en bit friogolit kan stenen faktiskt göra det.

– En del i vårt arbete på förskolan är att delge vårdnadhavare information om verksamhetens innehåll och därmed möjlighet till inflytande. Vi har förstått att vårt årliga Öppet hus är ett uppskattat evenemang, säger Åsa Korén. Förskolan har också en egen blogg, där vårdnadshavare får information om verksamheten och också möjlighet att kommentera våra inlägg.

Kontaktperson:
Susanna Olofsson, 0920 – 45 56 12