Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Mahdi Hezare flyttade från Luleå till Boden i februari och har tack vare överenskommelsen kunnat välja att gå kvar på Introduktionsprogrammet Språkintroduktion i Luleå Gymnasieskola.

Överenskommelse mellan Luleå och Bodens kommun

En överenskommelse mellan kommunerna gör att asylsökande unga själva kan välja i vilken kommun de vill gå gymnasiet efter 18 årsdagen.

Luleå kommun har boenden och familjehem för ensamkommande flyktingbarn men inte något anläggningsboende för asylsökande vuxna, det vill säga personer över 18 år.

Migrationsverket har de senaste åren haft långa handläggningstider på grund av den rådande flyktingsituationen. Det har inneburit att en del av de barn som placerats i Luleå har hunnit fylla 18 år under tiden som de väntar på besked om asyl. Dessa personer har då behövt flytta från Luleå till Boden eller Råneå där det finns anläggningsboenden för asylsökande vuxna. För de som flyttat till Boden har det även inneburit att de behövt byta gymnasieskola. Så är det dock inte längre.

Luleå och Bodens kommun har kommit överens om att den unga personen i ett sådant läge själv får välja om de vill fortsätta att gå i gymnasiet i Luleå och pendla från Boden eller om de vill byta till en gymnasieskola i Boden. En förutsättning för detta är att eleven flyttar till ett boende inom Bodens tätort där pendling är en möjlighet. Överenskommelsen gäller från den 1 januari 2017.

Mahdi Hezare är elev på Introduktionsprogrammet Språkintroduktion i Luleå Gymnasieskola. Han flyttade till Boden i februari men har valt att gå kvar på gymnasieskolan i Luleå.

– Överenskommelsen är bra för mig, också för alla de som kommer att fylla 18 år snart och som kanske flyttar till Boden. Jag hoppas att Migrationsverket tänker på att ge ungdomarna boenden där de har möjlighet att åka buss mellan Boden och Luleå om de vill gå kvar i skolan här, säger Mahdi.