Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

På Hemängsskolan är det kängurudagen i matematik som gäller!

Elias och Anton

Elias och Anton i årskurs 4 på Hemängsskolan löser kängurumatteproblem.

Torsdag den 16 mars deltog elever från förskoleklass till årskurs 6 på Hemängskolan i Kängurudagen i matematik. Det är en dag då elever i förskoleklass upp till årskurs 9 i många länder runt om i världen arbetar med och tävlar i matematik och problemlösning.

Syftet med kängurumatematiken är att stimulera elevers intresse för matematik genom att lösa problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik.

-Tanken är att det ska bli ett stående inslag när vi i mars varje år uppmärksammar Kängurumatematiken. Det är många lärare som har jobbat med kängurumatten genom åren och det är väldigt uppskattat bland eleverna. Det är särskilt roligt att uppmärksamma detta på hela skolan, säger Jaana Heikilää som är förstelärare i matematik på Hemängsskolan och har organiserat dagen.

Tävlingen är dock bara en del, det är även tänkt att man under året även ska öva på matematisk problemlösning under året.

-Vi övar på tidigare prov för att träna på den här typen av problemlösning och för att eleverna ska vara förberedda när det är tävlingsdags, förklarar Jaana.

Theo, Ella och Klara i årskurs 3 tycker att Kängurumatte är kul. Det finns både svåra och lätta uppgifter att lösa.

Theo, Ella och Klara i årskurs 3 tycker att Kängurumatte är kul. Det finns både svåra och lätta uppgifter att lösa.

Theo, Ella och Klara i årskurs 3 tycker att Kängurumatte är kul. Det finns både svåra och lätta uppgifter.

I år samlades även årskurs 4 från Kläppenskolan och Hemängsskolan i Hemängskolans matsal för att tillsammans genomföra tävlingen.

-I Sunderbyn har dagen uppmärksammats i flera år och just i år bjöds elever från Kläppenskolan till Hemängskolan för att genomföra tävlingen tillsammans. Det är ett led i arbetet med att förena våra två skolor till en, säger Lena Sandberg, Rektor på Kläppenskolan.

I förskoleklass arbetar man med Kängurumatte på ett litet annat sätt än hur de äldre eleverna arbetar.

-Vi sitter i grupp och löser problemen tillsammans. Eleverna utvecklar sin förmåga att diskutera problemen och lösningarna för att komma fram till de rätta svaren. Även de felaktiga svaren bidrar till diskussion, vilket är lärorikt för eleverna, säger Anna-Lena Andersson, förskollärare.

Mer om Kängurumatematiklänk till annan webbplats