Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Barn som arbetskraft vanligt på tobaksplantager

A Non Smoking Generation besökte i torsdags Luleå och träffade ungdomar från Luleå gymnasieby. Målet med föreläsningen Tobaksbarn var att väcka ungdomarnas kunskap om och engagemang för tobaksodlarna och deras barn.

Tobaksodling sker i stor utsträckning i världens fattiga utvecklingsländer och barnarbete är vanligt förekommande på tobaksplantagerna. Projektet Tobaksbarn finansieras av SIDA. Projektet består av olika delar, bland annat en tre månader lång föreläsningsturné, som riktar sig till elever från årskurs 8 till årskurs 3 på gymnasiet.

–Jag upplevde att eleverna, drygt ett hundratal som fanns på plats i Sessionssalen, var intresserade, lyssnade och tog till sig budskapet, säger Inger Lundholm, skolsköterska i kvarteret Kungsfågeln. Bra också med ett annat perspektiv, förutom att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar fick våra elever också en inblick i levnads- och arbetsvillkor, i synnerhet för de barn som arbetar på tobaksplantagerna. Något som i sig kan ha en preventiv effekt när det gäller att förmå ungdomar att avstå från tobak.

Föreläsare Viktoria Christensson och Sofie Wernborg

Föreläsarna från A Non Smoking Generation – Team Norr, Viktoria Christensson och Sofie Wernborg berättade om hur tobaksindustrin fungerar och varför de tycker det är viktigt att säga nej till tobak.

”Tobaksodlare tvingas använda sina barn för att kunna sköta odlingen på grund av kontrakt som gör att de annars hamnar i skuld. Barnen som måste jobba går inte i skolan. Barnarbete syns inte i statistiken, men de blir utnyttjade, fortsatt fattiga och har inga rättigheter. Barnen blir sjuka av giftet i tobaksplantan ”green tobacco sickness”, som ger influensaliknande symtom med illamående, huvudvärk, och kräkningar. Kontakten med tobaksbladen, via huden och ut i blodet, innebär att barnen får i sig lika mycket nikotin som om de röker 50 cigaretter om dagen.”

Som komplement till föreläsningen finns en lärarhandledning. Syftet är att skolorna som haft besök av A Non Smoking Generation kommer att arbeta vidare med frågorna och att eleverna på så sätt kan fördjupa sina kunskaper om tobak och tobaksodlingens konsekvenser.

– Det är ett bra komplement till och stöd i skolans arbete när det gäller ämnesövergripande undervisning om tobak och tobakens skadeverkningar, tycker Inger Lundholm.

Kontaktperson
Inger Lundholm, skolsköterska Kvarteret Kungsfågeln, 070 – 629 35 16