Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gymnasieelever arbetar mot nätmobbing tillsammans med europeiska ungdomar

Ett tvåårigt projekt mellan tre skolor i Europa fokuserar på hur ungdomar använder teknologi. Samverkan sker via ett ERASMUS-projekt. Nu träffas deltagarna i Luleå och årets tema är nätmobbing.

Under projektets gång reser lärare och elever från partnerskolorna till varandra för
workshops på ämnet. De olika partnerskolorna är naturvetenskapliga programmet
på Luleå gymnasieskola, BBS Haarentor i Oldenburg, Tyskland och IES Cayetano
Sempere i Elche, Spanien. Cirka 12 elever och två lärare representerar vardera land.

Idag hälsade kommunfullmäktiges ordförande Maritha Meethz den tyska och spanska delegationen välkommen och önskade ungdomarna en trevlig vistelse i Luleå.

– Nu är vi inne på projektets andra år där temat är Nätmobbing, berättar Ann-Sofi Wallerström, lärare och projektledare. Eleverna har analyserat reklam för olika
antimobbingorganisationer i olika länder. Nu ska de analysera statistik om
mobbing.

– Nätmobbing är ett ämne som har varit aktuellt en längre tid, trots det ökar kränkningar på nätet, därför är det viktigt med projekt som dessa. Utöver det får eleverna i och med projektarbetet uppleva kulturen i de olika länderna på nära håll säger Ann-Sofi Wallerström.

Förra årets tema var ansvarsfullt användande av teknologi utifrån olika perspektiv, som till exempel tid och miljö. Bland annat skapde ungdomarna film om miljöpåverkan i samband med framställning av mobiltelefoner. Eleverna gjorde en enkätundersökning över hur de spenderar sin tid med telefonen, vilka sociala medier de besöker och hur ofta de byter mobil. De undersökte också olika mobilabonnemang och diskuterade fördelar och nackdelar samt hur man använder sin telefon ansvarsfullt med avseende på mobilräkningen.

Elever och lärare från de tre länderna kommer att ha ett späckat program under kommande vecka. Nästa besök blir till Tyskland mellan den 8 - 15 juni 2017.

Kontakt
Ann-Sofi Wallerström, lärare och projektledare, 070-236 94 82
ann-sofi.wallerstrom@skol.lulea.se