Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Modersmålet en stor del av identiteten

Örnässkolan har historiskt sett en rik mångfald av elever från olika kulturer och med olika språk. Internationella modersmålsdagen gav en möjlighet att lyfta fram denna rikedom. Idag talas ett trettiotal olika språk på Örnässkolan, varav 25 finns representerade i förskoleklass upp till år 5.

– Det har varit en fantastiskt bra dag, tycker Karolina Sundström och Ewa Isaksson, båda lärare på Örnässkolan, som tillsammans haft huvudansvaret för dagens program. Vi är tacksamma över samarbetet med Flerspråkscentrum, att de avsatte tid för sina lärare för att vara tillsammans med oss.

Dagen inleddes gemensamt i aulan, därefter fick eleverna i grupper delta i workshops. Totalt fanns det tolv språk representerade. I varje workshop fick eleverna på olika sätt pröva språket, till exempel kunde eleverna lära sig teckna sitt namn, dansa på swahili, filma sitt språk eller skriva sitt namn med ett annat skriftspråk.

Christina Eriksson, arbetar som modersmålslärare i Arabiska. Det arabiska språket talas i 27 länder. Hon presenterade det arabiska alfabetet för elevlerna och visade att det visst finns likheter mellan hur vi i Sverige skriver siffror och hur siffrorna skrivs på arabiska. Eleverna fick med hjälp av Christina prova på att skriva sina egna namn, kul och inte alls så svårt, tyckte de.

Att lära sig mer om teckenspråk och också få chansen att själv pröva teckna var också populärt bland eleverna.

Teckenspråk ger också träning i fingerfärdighet

Tretton modersmålslärare från Flerspråkscentrum hade massor av varierande aktiviteter för eleverna. Bland annat dans på turkiska, skriva sitt namn på kurdiska, filmsnuttar på finska, berättelser på meänkieli och mycket annat.

– Kollegan Christina Eriksson, Flerspråkscentrum och läraren Karolina Sundström på Örnässkolan, hade organiserat dagen mycket bra, tycker modersmålsläraren Kristina Pirttijärvi. Modersmålslärarna tyckte att det var intensivt, givande, intressant och så roligt att få prata om sitt språk och kultur för alla barn. Att ordna en sån här språkdag synliggör all den mångfald som finns i Örnässkolan på ett positivt sätt.