Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Dags för förskolans föräldraenkät 2017

Nu är det dags för förskolans årliga enkät till alla vårdnadshavare. Länken till enkäten får du av din förskolas personal. Enkäten går att besvara fram till den 19 mars.

Det är viktigt att vi får dina synpunkter, både positiva och mindre positiva. Tillsammans gör vi förskolans verksamhet ännu bättre.