Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu finns IT-strategi för skolan i Luleå för skolutveckling och lärande!

Under 2016 har ett omfattande arbete pågått med att ta fram en IT-strategi för skolan i Luleå som pekar ut Luleå kommuns riktning och vision vad gäller skolans digitalisering.

Klicka för att komma till IT-strategin

Arbetsgruppen har i arbetet med att ta fram strategin tagit hänsyn till den nationella och regionala IT-strategin som kommer att komma under våren 2017, de krav som skollagen ställer på kommunerna när det gäller digitalisering och synpunkter från verksamheten. Utgångspunkten har varit att ge stöd för att utveckla en modern, attraktiv verksamhet i ständig utveckling där digitaliseringen är en nödvändig förutsättning.

-Tillgänglig digital teknik för alla elever är ett prioriterat område men också något som skollagen ställer krav på. Det finns stora skillnader mellan kommuner, skolor och förskolor vad gäller tillgång, användning och kompetens av modern digital teknik. För att vi ska kunna utveckla skolan i Luleå när det gäller digitalisering är det nödvändigt att det finns en IT-strategi som berättar hur vi ska gå till väga för att lyckas, säger Ann Isaksson Pelli, projektledare.

IT-strategi för skolan i Luleå

Kontakt:
Ann Isaksson Pelli, projektledare