Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stipendie till Avans förskola och Hedskolan för deras skogsengagemang  

I torsdags, 1 december, delade Baltiska fonden ut skogsstipendier  till pedagoger som har engagemang för skogen och vill förmedla intresset och kunskapen till barn och elever.

Baltiska fonden delar i samarbete med Teknikens hus i år ut fyra stipendier på 15 000 kr vardera till skolor och förskolor som arbetar för att höja intresset för skogsfrågor bland unga i Norrbotten. Läs mer om Baltiska fonden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

De duktiga skolor och förskolor som fick stipendier var Avans förskola, Luleå kommun, Hedskolan, Luleå kommun, Prästholmsskolan, Boden och Nya läroverket, friskola, Luleå. Under utdelningstillfället fick varje stipendiat tillfälle att berätta om hur det arbetar med det skogliga i den dagliga verksamheten.

Motiveringar till Luleå kommuns stipendiater:

Avans förskola vill man att barnen redan från
tidig ålder ska lära sig att vara aktsam om naturen, miljön och
naturresurserna, för att skapa en långsiktig hållbar utveckling för oss alla. De önskar ta tillvara resurserna skogen har att erbjuda, både i form av material som kan användas i skapande verksamhet på förskolan likväl som bär och övriga ätliga växter. Återbruk är en kreativ kraft. Stipendiet blir ett bidrag till de cyklar-för-7 som förskolan planerar att köpa för att spontant kunna ta sig ut i skogen.

Avans förskola: Karin, Maria, Kerstin, Boel

Avans förskola: Karin, Maria, Kerstin, Boel

 På Hedskolan arbetar man för att alla elever ska få en ökad
kunskap om skogen och dess betydelse för oss människor förr, nu och i framtiden. De vill också öka elevernas intresse för skogsyrkena och framtidens skogsbruk samt skapa ett hållbart tänk kring flora och fauna, som är användbart även i ett modernt IT samhälle. Skolan kommer att samverka med företag och organisationer som har specialiserade kunskaper om skogen samt med Luleå kommun som är markägare. För stipendiet blir ett bidrag till den skolskog som ska bli en samlingsplats som underlättar samverkan över åldersgränserna.

Hedskolan, Anders, Eva-Marie, Annika, Siv

Hedskolan, Anders, Eva-Marie, Annika, Siv